Menu

Pinsemenigheten Klippen Aukra 

Møteoversikt - velkommen til våre møter! Adresse: Riksfjordvegen 258.

Vi har ukentlige møter og bønnemøter. Det er forkynnelse av menighetens egne forkynnere, samt jevnlig besøk av forkynnere og bibellærere. Lovsanggruppa og andre deltar med sang og musikk i møtene. Vi har forbønn i møtene og bønn for syke. 

Alle er hjertelig velkommen til våre samlinger!

------------------------------------------------------

Vi sørger for for at smittevernreglene blir fulgt. Vi må holde minst 1 meters avstand og maksimalt 50 personer kan komme +stab/møteleder, taler. Døra til møtesalen skal være åpen så vi slipper å ta i dørhåndtak. Vi setter stolene på avstand. 

 

Faste bønnemøter mandager kl 19.00 og onsdager kl 11.00. Velkommen!

(Lørdag 19.09 huset utleid)

Søndag 20.09 kl  19.00 Møte, tema Indiamisjonen v/ Mindor Sporsheim. Andakt, sang og musikk

Faste bønnemøter mandager kl 19.00 og onsdager kl 11.00. Velkommen!

Søndag 27.09 kl 

Fredag 16.10 kl 19.00 Besøk av Maritastiftelsen v/Jan Erik Nilssen

Lørdag 17.10 kl 19.00 Besøk av med Maritastiftelsen v/Jan Erik Nilssen

Søndag 18.10 kl 11.00 Møte med Maritastiftelsen v/Jan Erik Nilssen

 

Lørdag 24.10 huset utleid til selskap

 

 

Uke 44, 28 oktober til 1. november Møteveke med Nils Petter Karlsen. Møter onsdag til søndag.

Onsdag 11.11 kl 19.00 Filmkveld i samarbeid med Indremisjonen. Vi viser filmen War room" som handler om bønnens makt. Filmen passer for både ungdom og voksne.

Søndag 15.11 kl.19.00
Trosgnisten Misjon v Yngvar Andersen forteller om vekkelse og fadderbarnarbeidet i hele verden.
Du kan bli med.

 

 

* Ved brødsbrytelse i menigheten tar vi spesielle hensyn til smittefare. 

Det kan være fint å bruke tiden til å fordype seg i Guds Ord og søke Herren i bønn. 

Kol. 1, 9b-14: 
Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. 

 

 

Loading...

92473

Velkommen til å være med på Mandagsklubben

Hver 14 dag for deg mellom 6-12 år. Aktiviteter ute og inne. Mat hver gang. Foreldre og søsken  er velkommen til å være sammen med oss.

Vil du gi en gave til Klippen?

Vipps :

Kollekt / betaling: 78439

Mandagsklubben:        522818

Nattkafè: 557850

Bankkonto Klippen: 4065.30.02310

Sangboken Evangelietoner på nett: