Menu

Pinsemenigheten Klippen Aukra 

Møteoversikt - velkommen til våre møter! Adresse: Riksfjordvegen 258.

Vi har ukentlige møter og bønnemøter. Bønnekveld siste torsdag hver måned. Det er forkynnelse av menighetens egne forkynnere, samt jevnlig besøk av forkynnere og bibellærere. Lovsanggruppa og andre deltar med sang og musikk i møtene. Vi har forbønn i møtene og bønn for syke. 

Alle er hjertelig velkommen til våre samlinger!

------------------------------------------------------

Mandag 13.01 kl 11.00 Bønnemøte

Onsdag 15.01 kl 19.00 Bønnemøte

Søndag 19.01 kl 19.00 Sang og vitnemøte

Mandag 20.01 kl 11.00 Bønnemøte

Mandag 20.01 kl 17.30 Mandagsklubb

Onsdag 22.01 kl 19.00 Bønnemøte

Søndag 26.01 kl 

Fredag 31.01 kl 20-23 Nattkafè. Spill og aktiviteter/kahoot. Tacokveld, gratis mat!

Søndag 02.02 kl 19.00 Møte, Sigurd Inge Strømsholm taler

Lørdag 25. april huset utleid til selskap

Lørdag 2. mai huset utleid til selskap

8 - 10 mai: Besøk av Ulf Magne Løvdahl

Lørdag 23.05 huset utleid.

Pinsedag 31. mai kl 11.00 Møte

 

 

Fredag; Kveldsmøte, tema: Hva Gud ikke kanLørdag; Israelsseminar, med en kaffepause i midten Søndag; Formiddagsmøte Finnes det objektive bevis for at Gud er til å stole på.

 

 

 

Loading...

77828

Velkommen til å være med på Mandagsklubben

Hver 14 dag for deg mellom 6-12 år. Aktiviteter ute og inne. Mat hver gang. Foreldre og søsken  er velkommen til å være sammen med oss.

Vil du gi en gave til Klippen?

Vipps :

Kollekt / betaling: 78439

Mandagsklubben:        522818

Nattkafè: 557850

Bankkonto Klippen: 4065.30.02310