Menu

Pinsemenigheten Klippen Aukra 

TENTRO Konfirmasjonsundervisning

Vi kjører det frikirkelige opplegget TENTRO. Det er som et kurs i kristen tro og er åpent for alle. Det er ikke krav at du må være døpt eller å la seg døpe i forbindelse med Tentro.

Undervisningen tar for seg grunnleggende temaer om Gud, Jesus, Bibelen og hva det vil si å være en kristen. 

Du får lære om Kristne verdier som barmhjertighet og kjærlighet og at dette ikke er noe vi bare snakker om, men noe vi lærer å praktisere.

Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringens hverdag og virkelighet og knytter dette opp mot tro.

I løpet av året vil vi ta opp temaer som Gud, livet, kjærlighet, døden, evigheten mm. Vi er en del av en større menighet og vil derfor delta på ulike måter på møter gjennom året.

Det blir deltakelse og aktivitet som engasjerer deg. Det blir brukt virkemidler fra din hverdag. 

Kurset er gratis, men det kan bli litt egenandel ved evt. turer.

Velkommen til Tentro!

Du år mer informasjon om TENTRO ved å kontakte lederen for undervisningen Levi Løvik,

Tlf  711 96 924.

e-post: klippenaukra@gmail.com

 

Oppstart i september og avslutning i mai.